این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
هدف شورا اتحاد همه مليتها و مردمان ساكن ايران براي نفی هرگونه استبداد و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی، آزادی فرهنگها و فراهم نمودن زمینه برای زیست مسالمت آمیز بین…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد، رای مردم اساس است و من نیز یک رای خواهم داشت، فقط میتوانم بگویم هیچگاه به…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
مارکس فکر می‌کرد که دین افیون توده ها است، هرچند قایل بود که دین بازتاب رنج مردمان نیز هست. دورکهایم نقش دین در جوامع بشری را از ابتدا تا دوران…
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
شیعه فقاهتی و ولایی یک فرقه ضاله در ایران است. در کشوری که قوانین تنها مرگ را شامل می شوند، مرگ به کسب و کار آنها بدل می شود. دراین…
صفحه1 از7
Go to top